Condicions Generals de Venda

Textos Legals Versió 2 / 05-2022

Regulació

Les presents condicions generals de venda, regulen el procés de venda online de la web www.linverd.com, titularitat de LINVERD MARKET, S.L.

La utilització del lloc web linverd, atribueix la condició d’usuari del lloc web linverd (en endavant, l'”Usuari o Client”) i expressa la conformitat plena i sense reserves, de l’Usuari, a tots i cadascun dels Termes i Condicions, respecte de la versió publicada per linverd en el moment de l’accés de l’Usuari al lloc web linverd ja que aquests poden patir modificacions. Per això, l’Usuari, ha de llegir detingudament el contingut dels presents Termes i Condicions, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web linverd. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlids i aplicables els Termes i Condicions que estiguessin exposats al lloc web linverd en el moment que l’Usuari faci ús dels serveis que presta linverd a través del lloc web linverd.

L’accés a i/o la utilització d’aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació per part de l’Usuari dels Termes i Condicions en la versió publicada per Linverd al seu lloc web Linverd en el moment en què es produeixi aquest accés i/o utilització.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se pels presents Termes i Condicions així com haver llegit i entès el contingut dels mateixos. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc web i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Productes i Preus

Els productes oferts a Linverd, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. El preu dels productes pot estar indicat per unitats, per pes o fraccions de pes. En qualsevol dels casos l’Usuari indica la quantitat requerida incrementant unitàriament fins a arribar a les unitats desitjades de compra. Per facilitar aquest procés en productes pessables s’ indica el pes aproximat per unitat. 

Els preus indicats a la web són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que estigui fora d’aplicació i seran en tot moment els vigents, llevat d’error tipogràfic. 

Els productes publicats al web Linverd podran mostrar variacions en els diferents preus i davant els preus dels productes a la botiga. L’usuari considera que algun producte té un preu inadequat, disposa del compte de correu linverd@linverd.com per informar-nos.

Linverd, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol usuari o a qualsevol producte de la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions de productes en el servei de venda online.

Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives i poden ser modificades en qualsevol moment sense previ avís. 

La informació sobre la composició dels productes, ingredients, avisos i la informació nutricional pot ser modificada pels fabricants i Linverd no es fa responsable de les diferències que puguin produir-se respecte de la informació que figuri físicament declarada en el propi producte, per això es recomana revisar aquesta informació en les etiquetes dels propis productes.

Compra de productes: per procedir a la compra de Productes, s’ hauran d’ afegir els productes que desitgen adquirir a la Cistella de la Compra i un cop escollits tots els productes es validarà la data de lliurament i acceptarà la compra el que suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents termes i condicions generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’Usuari abans d’acceptar la compra dels productes i és recomanable que l’Usuari es registri a la web per tenir accés a les comandes.

Les begudes alcohòliques només poden ser comprades per usuaris majors d’edat, o el que és el mateix, que tenen més de 18 anys d’edat. Mitjançant l’ acceptació dels presents Termes Generals d’ Ús, l’ Usuari manifesta expressament que: és major d’ edat; i facilitarà la seva identificació mitjançant el DNI o document acreditatiu equivalent en el moment del lliurament del servei, perquè pugui verificar la seva majoria d’ edat, condició necessària per poder lliurar qualsevol comanda que inclogui begudes alcohòliques.

Disponibilitat i Substitucions:

Linverd sempre procurarà complir la totalitat de les comandes mantenint la totalitat dels productes sol·licitats però  si no es disposa d’algun dels productes,. es comunicarà amb el client per poder substituir-lo, abonant o carregant la diferència o anul·lar-lo i procedir al seu abonament.

Linverd es reserva el dret de cancel·lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport viable, principalment els aliments frescos o congelats, ja que és fonamental no trencar la cadena de fred entre les nostres instal·lacions i el domicili del client.

Forma de pagament

El pagament dels productes per part de l’Usuari es pot realitzar mitjançant el pagament amb targeta de crèdit ( Visa i Master Card) i Bizum, sempre que disposi fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de la Web en el moment que es realitzi la compra

En el cas que el pagament amb targeta de crèdit no s’accepti per la plataforma de pagament, es cancel·larà la comanda de l’Usuari.

Les dades registrades per Linverd constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Linverd i els Usuaris i es confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic. 

Els sistemes de pagament mitjançant targeta de crèdit i Bizum estan gestionats per la una passarel·la de pagaments de CAIXABANK i Global Payment Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes per l’Usuari.

Únicament l’Entitat Financera propietària de la passarel·la de pagament té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament pel que Linverd no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Per tal de garantir la major seguretat als nostres clients, Linverd es reserva el dret de sol·licitar els documents corresponents a la identitat i mitjà de pagament de l’Usuari, previ al lliurament de la comanda.

L’Usuari que vulgui la factura, haurà de sol·licitar-la prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’ adreça de correu facilitada en format PDF per descarregar posteriorment.

Tarifa Transport

Els imports de transport es calculen per a cada cas en base a la tipologia dels productes i al codi postal de lliurament en funció de l’ import total de compra incloent l’ IVA, aquests imports de transport es reflecteixen en l’ apartat Condicions d’ enviament publicat a la mateixa web de lInverd.com https://linverd.com/es/condiciones-de-envio/

El client pot cancel·lar la seva comanda fins a un dia abans a l’hora assenyalada per rebre la mercaderia, ja que aquest és el termini mínim de preparació i desplaçament entre la nostra botiga al domicili del client.

Lliuraments, cancel·lacions i política de devolucions o reemborsaments

Lliuraments: L’ usuari haurà de marcar el lloc del lliurament de la comanda, especificant el seu domicili, oficina o centre on vol que se li lliuri el producte i telèfon de contacte.

El lliurament de productes es limita als codis postals establerts en les condicions d’enviament publicat al mateix web de lInverd.com https://linverd.com/es/condiciones-de-envio/

En cas que l’Usuari faciliti una adreça d’entrega que no sigui correcta, Linverd no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’Usuari registrat, reservant-se el dret d’anul·lar la compra.

El termini de lliurament és de 24-48h podent l’usuari triar una altra data de lliurament si és superior a aquest termini i Linverd sempre realitzarà els seus millors esforços per al seu lliurament en temps i forma.

Els lliuraments es consideren efectuats a partir de la posada a disposició del producte al client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.

En el cas que Linverd es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat i impedint el lliurament de la mateixa, es donarà opció al client a lliurar-lo a un veí o lloc a la mateixa finca o designar, dins del mateix dia, una altra franja horària, sempre que es tingui disponibilitat o bé es reintegrarà l’import de la compra a l’esmentat Usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin ocasionat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució o producte que per la seva naturalesa no puguin ser retornades

En cas que la seva comanda arribés deteriorada o algun producte pogués estar malmès, és important que ens indiqui la incidència per email a l’ adreça linverd@linverd.com o trucant al 683118961 en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

Cancel·lació: El client pot cancel·lar la seva comanda fins a un dia abans de l’hora prevista d’entrega, o bé designar un altre domicili pròxim (veïns o a la mateixa finca), si preveu que finalment no serà al domicili previst per rebre la mercaderia.

Devolucions o reemborsaments: Si el client rep la comanda i no està satisfet, té un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar des de la data de recepció per executar el dret de devolució, excepte en aquells productes que tinguin un termini de caducitat inferior o hagin de ser conservats en fred i no s’hagués respectat la cadena de fred.

Si el motiu de la devolució és per una fallada de Linverd (el producte és defectuós, no és el que s’havia demanat, etc.), Linverd es fa càrrec de les despeses de recollida o abonament dels mateixos.

Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu agrad), Linverd estudiarà el cas i podrà abonar el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec del client.

Linverd acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

  • El producte ha d’ estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  • L’ enviament s’ ha de fer usant la mateixa caixa o bossa amb la qual es va enviar, o en el seu defecte en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.

Per iniciar el procés de devolució posa’t en contacte amb nosaltres a través de la direcció linverd@linverd.com o bé trucant al 683118961.

Els béns a retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, llevat del que disposa l’article 79 del Reial decret 1/2007, de 16 de novembre.

De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 del R. D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l’anterior no serà d’aplicació, entre altres supòsits, a:

  • Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes oberts i/o consumits parcialment.
  • Béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’ higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
  • Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’ hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

Dret de Desistiment

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar a Linverd al carrer Provença 242, 0880n Barcelona la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que el manifesti, (per exemple, una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic a linverd@linverd.com) sol·licitant-ho el desistiment.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-COMMERCE.

S’informa el comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.”