Consum Ecològic

Realment hi ha tanta diferència entre un aliment que és ecològic i un altre que no ho és?

Per descomptat, encara que de vegades no es pugui apreciar a simple vista. Podem dir que hi ha dues diferències clares: la manera en què s’ha produït i la qualitat pròpia del aliment. L’aliment ecològic és produeix amb el mínim d’impacte ambiental. No s’utilitzen plaguicides, herbicides ni adobs minerals de síntesi. La contaminació del mitjà que es dóna de manera sistemàtica a l’agricultura industrialitzada convencional no succeeix amb la pràctica de l’agricultura ecològica.

Per tant, tot i que poder no es vegi, darrere d’un aliment ecològic està la preservació de l’entorn. Sobre la qualitat del producte ecològic hi ha una característica que tampoc s’aprecia a simple vista però que és molt important: la manca de residus de plaguicides químics de síntesi. Només aquest fet li dóna una garantia de salut a l’aliment ecològic que no té l’aliment convencional. A més diversos estudis han demostrat que la qualitat nutricional de l’aliment ecològic és més gran. Això, en bona part, s’explica perquè l’aliment ecològic s’ha cultivat sense forçar i intensificar la seva producció, deixant que el cultiu es desenvolupi més al seu ritme sobre un sòl fèrtil i viu.

Qualsevol producte alimentari es pot obtenir de manera ecològica?

La majoria d’aliments tenen desenvolupada una normativa que s’especifica en quines condicions s’han de produir i elaborar els aliments ecològics. Així podem trobar qualsevol fruita i verdura fresca i transformada, carns, ous, llets i qualsevol altre producció animal, mel, vins, oli, fruita seca, plats precuinats, congelats, etc., tot de producció ecològica.

Si que és cert que pot haver cert tipus d’aliments que sigui més difícils d’obtenir i que per tant estiguin poc presents en el mercat. Esperem que la ja de per si extensa oferta d’aliments ecològics sigui cada vegada més àmplia i accessible.

Els aliments ecològics només es poden vendre a certes botigues?

No hi ha restricció als tipus de comerços que poden vendre productes ecològics. El CCPAE si que dóna l’opció a aquells comerços que vulguin diferenciar-se d’inscriure en un registre d’Establiments Minoristes Recomanats. El CCPAE fa uns controls sobre aquest establiments i edita una Guia Directori on apareixen relacionats. Al web de CCPAE trobareu informació sobre com ser una Botiga Recomanada

Tots els aliments ecològics tenen un distintiu que els identifica com a tal?

A l’etiqueta dels envasos d’aliments ecològics ha d’aparèixer el segell de l’entitat que ho certifica com a ecològic. Em tenir molt clar que, cap aliment es pot trucar o publicitar com a ecològic si no està certificat i disposa de segell corresponent. Es dóna el cas d’etiquetes de productes que per motius de mercat o tenen segells de diverses certificadores.

Ha de quedar clar que que tingui més segells no vol dir que sigui més ecològic. Això si com a mínim ha de tenir-ne un vàlid. Al web de CCPAE (www.ccpae.org) pot els diferents tipus de segells que pot trobar en els productes ecològics i l’entitat certificadora que corresponent a cada un.